Το ανεκτίμητης αξίας αρχοντικό που βρίσκεστε σήμερα χτίστηκε το 1870 από το γένος Μελά. Ανακαινίστηκε το 1999 με πολύ μεράκι και κόπο για να στεγαστεί η "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ".

Από τότε έως και σήμερα σκοπός μας είναι η ποιότητα & η φιλοξενία.